משלוחים והחזרות

 

משלוחים:

הלקוח יכול לבחור את שיטת המשלוח.  ניתן לבקש משלוח מדלת לדלת, או בדואר רשום (בד"כ 5-7 ימי עסקים). כל זאת כמובן בהתאם לזמינות המוצר במלאי. במידה שהמוצר אינו במלאי הלקוח יעודכן ולא יחויב. בכל רכישה, הלקוחות יקבלו המוצר/השירות שרכשו, או את כספם בחזרה במידה ולא.

 

 

ביטול הזמנה והחזרת המוצר:

 

בכל הנוגע לביטול עסקה, סיום התקשרות. החברה פועלת ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. להלן חוק הגנת הצרכן בעניין עסקאות מרחוק:

 

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 בעסקת סחר אלקטרוני מול עוסק ישראלי חלות הוראות הנוגעות למכר מרחוק, המספקות הגנות לצרכן , נותנות אפשרות לבטל את העסקה ומחייבות גילוי נאות של פרטיה.

מהי עסקת מכר מרחוק? בס 14 ג לחוק נקבעו הוראות הנוגעות "לעסקאות מכר מרחוק" הכוללות עסקאות של מכר נכס או מתן שירות בעקבות שיווק מרחוק ללא נוכחות משותפת של הצדדים, "שיווק מרחוק" מוגדר כפניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכול סוג שהוא, פקסימליה, פרסום קטלוגים או מודעות וכיוצ"ב, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים אלא באמצעים האמורים.

מה צריך המוכר לגלות לצרכן? בהתאם לחוק הגנת הצרכן חלות על המוכר חובות גילוי פרטים בנוגע לשמו וכתובתו, התכונות העיקריות של הנכס או השירות, שם היצרן וארץ היצור, מחיר המוצר הכולל גם את הוצאות ההובלה, תנאי תשלום, מועדי אספקה, התקופה בה תהיה ההצעה בתוקף, האחריות לנכס, פרטים בדבר הזכות לבטל את העסקה ותנאים נוספים החלים על העסקה.

מתי ניתן לבטל? הצרכן רשאי לבטל עסקה בנכס בתוך 14 יום מיום קבלת בנכס או ממועד קבלת הפרטים הנדרשים בחוק לפי המאוחר. בעסקת שירות - בתוך 14 יום מביצוע העסקה ובלבד שהביטול נמסר יומיים לפחות לפני המועד בו צריך השירות להינתן.

כיצד להודיע על הביטול? על הביטול להיעשות במסמך בכתב לעוסק (רצוי בדואר רשום) לצורך זה, הודעה בפקסימליה או בתקשורת אלקטרונית נחשבת הודעה בכתב.

מהן חובות הצדדים במקרה של ביטול במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין הנכס והשירות לפרטים כפי שהופיעו באינטרנט, יחזיר העוסק לצרכן את כספו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול והצרכן יעמיד את הנכס לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס. במקרה שהביטול אינו מסיבות אלה, רשאי העוסק לקבל דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם בלבד. יתרת הכסף תוחזר לקונה בתוך 14 יום, ועל הקונה להחזיר את הנכס למקום עסקו של העוסק.

מהם סוגי המוצרים והשירותים שעליהם לא חל החוק. ההוראות הנוגעות למכר מרחוק לא חלות על מוצרים פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים), מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן, מוצרים הניתנים לשיעתוק או הקלטה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה, למשל תקליטורים, וכן על שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי שמועד קיומם חל בסמוך לעשיית ההסכם כמפורט בחוק.

מידע מסחרי ופרסומת באינטרנט לא פעם מוצרים הנראים נפלא באתר האינטרנט, אינם אלה שאנו מקבלים ולא פעם אין ההבטחות באתר עומדות במבחן המציאות. סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן אוסר כל מעשה או מחדל המטעים או העלולים להטעות צרכנים בכל עניין מהותי בעסקה. איסור ההטעיה חל גם על פרסומת מטעה; בסעיף 7 לחוק נקבעה האחריות להטעיה בפרסומת. לצרכן שמורה הזכות לבטל עסקה שנקשרה עקב הטעיה או ניצול מצוקה מהותיים, במתן הודעה בכתב למוכר. הודעה כאמור יש לתת בתוך 14 יום מיום מסירת המוצר או עשיית העסקה לפי מאוחר. בית המשפט רשאי לבטל את העסקה גם לאחר שעבר המועד לביטול.

 

אחריות:

על מוצרים שעלותם מעל 150 ש"ח תינתן אחריות לשנה או יותר ע"י היבואן.

האחריות היא על האלקטרוניקה.

אין אחריות על חלקי מוצרים שנפגמו עקב שימוש לא נכון או שבר.

אין אחריות על כבלים ומוצרים שמורכבים מכבל:

  • מיקרופונים על מיקרופון חוטי - מיקרוון ראש, מיקרופון דש
  • כבלים
  • אוזניות חוטיות

וזאת משום שהכבל עשוי להקרע מבפנים כתוצאה ממתיחה ושימוש אגרסיבי.

רוב הייבואנים לא נותנים אחריות על סוללה.

 

שירות:

 

השירות יינתן בחנות הנמצאת ברחוב עוזיאל 89 ר"ג.

שעות פתיחה: א-ה 9:00-18:00, יום ו 09:00-14:30

 

אבטחה ופרטיות:

רכישה באתר מאובטחת בטכנולוגיית SSL. כמו כן בטכנולוגיית PCI DSS.

נתוני הכרטיס אינם נשמרים ולא תהייה לנו גישה אליהם.

המידע שימסר באתר לא יועבר ולא ימכר לגורם זר.

 

המידע באתר:

החברה מתחייבת לספק מידע אמין עד כמה שניתן אודות המוצרים המוצגים באתר. ניתן גם לקבל ייעוץ טלפוני.

תניית שיפוט

בתי המשפט בתל-אביב-יפו בעלי סמכות שיפוט בלעדית וייחודית בכל מחלוקת והליך משפטי.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 

אין זכות להעתיק תמונות וטקסט או חלק ניכר מהם בכל צורה ממשית שהיא ולהציג כל חלק מהם בפומבי, לרבות הזכות לתרגם, לעבד, וכן להרשות אחת מהפעולות הללו. 

כל אדם העושה ללא הסכמת בעל זכויות היוצרים מעשה שהזכות היחידה לעשייתו מסורה בחוק לבעל זכות היוצרים, יראהו כמי שהפר זכות יוצרים באותה יצירה.

זכות היוצרים היא זכות קניינית וניתן לסחור בה. המעוניין יבקש אישור בכתב מ "טרטל מערכות הגברה בע"מ"

 

whatsapp